Immanuel Kant

Over de schoonheid als symbool van de zedelijkheid (Kritik der Urteilskraft, 1790)