Odysseus

De eerste voetstap zet

Hij in het warme zand.

De zee heeft niet belet

de terugkeer naar zijn land.