Griekse grammatica

Met behulp van deze leidraad kun je elke week nieuwe rijtjes leren en je kennis van de Griekse grammatica verdiepen. De leidraad volgt het overzicht van de grammatica in het tekstboek van Argo, p. 157 – 184.

Inleiding – Alfabet en lidwoord

Introductieweek – Het Griekse alfabet en het lidwoord

Bestuderen: Alfabet (158-159), Lidwoord (159).

Leren: ὁ, ἡ, τό (159).

Eerste deel – Het zelfstandig naamwoord

Week 1 – Zelfstandig naamwoord – Eerste declinatie

Bestuderen: Naamval en functie in de zin (162), Nominativus (162).

Leren: ἡ μάχη, ἡ θεά (160).

Week 2 – Zelfstandig naamwoord – Tweede declinatie

Bestuderen: Genitivus (162), Dativus (163).

Leren: ὁ θεός, τὸ τέκνον, ὁ νοῦς (160).

Week 3 – Zelfstandig naamwoord – Derde declinatie – Medeklinkerstammen

Bestuderen: Accusativus (163), Vocativus (164).

Leren: ὁ παῖς, τὸ πρᾶγμα (161).

Week 4 – Herhaling en overhoring

Bestuderen: Bijvoeglijke bepaling (164), Bijwoordelijke bepaling (164).

Tweede deel – het werkwoord

Week 1 – Praesens en imperfectum – Actieve vormen van λύω

Bestuderen: Begrippen (172), Persoonsuitgangen indicativus actief (172).

Leren: λύω, ἔλυον, λῦε, λύων, λύειν (174).

Week 2 – Praesens en imperfectum – Mediale vormen van λύω

Bestuderen: Persoonsuitgangen indicativus medium / passief (172).

Leren: λύομαι, ἐλυóμην, λύου, λυόμενος, λύεσθαι (174).

Week 3 – Sigmatische aoristus –  Actieve vormen van ἔλυσα

Bestuderen: Augment bij samengestelde werkwoorden (173).

Leren: ἔλυσα, λῦσον, λύσας, λῦσαι (176).

Week 4 – Sigmatische aoristus – Mediale vormen van ἔλυσα

Bestuderen: Augment bij werkwoorden met beginklinker of ῥ- (173).

Leren: ἐλυσάμην, λῦσαι, λυσάμενος, λύσασθαι (176).

Week 5 – Thematische aoristus – Actieve vormen van ἔλαβον

Herhalen: Rijtjes van het basiswerkwoord uit week 5 en 6 (174).

Leren: ἔλαβον, λαβέ, λαβών, λαβεῖν (176).

Beginnen met leren: De stamtijden bij werkwoorden met een thematische aoristus (Hulpboek 1, 142).

Week 6 – Thematische aoristus – Mediale vormen van ἔλαβον

Herhalen: Rijtjes van de sigmatische aoristus uit week 7 en 8 (176).

Leren: ἐλαβόμην, λαβοῦ, λαβόμενος, λαβέσθαι (176).