Pedagogiek

Op het gebied van de pedagogiek doe ik onderzoek naar het automatiseren van vaardigheden. Automatiseren is het herhalen van een vaardigheid, net zolang tot deze vloeiend en zonder moeite kan worden uitgevoerd. Al vanaf onze vroegste jeugd maken we gebruik van automatiseren wanneer we leren lopen of spreken. Op de middelbare school is automatiseren van groot belang bij de taalvakken en bij wiskunde, bijvoorbeeld bij het verwerven van een woordenschat of het aanleren van een stappenplan om een wiskundig probleem op te lossen. Mensen met dyslexie hebben vaak moeite met automatiseren. Mede daardoor blijven zij moeilijkheden ondervinden bij het lezen en spellen. Voor mijn eindonderzoek bij Novilo begeleidde ik een getalenteerde leerlinge met dyslexie bij het vak Latijn. Tijdens deze begeleiding heb ik veel geleerd over de manier waarop taalvaardigheid wordt geautomatiseerd en hoe we leerlingen met dyslexie daarbij kunnen ondersteunen.

2020 – De draad van Ariadne: de begeleiding van een leerlinge met dyslexie naar het eindexamen Latijn