Filosofische Praktijk Horizon

Welkom bij Filosofische Praktijk Horizon.

Ja, wat is dat eigenlijk, een filosofische praktijk? Het verschijnsel is in Nederland nog niet zo heel bekend, alhoewel er de laatste jaren meer aandacht voor lijkt te komen. Een filosofische praktijk is een plaats waar je heen gaat als je wijzer wilt worden. Dit verlangen naar wijsheid wordt uitgedrukt in het woord filosofie, dat ‘liefde voor wijsheid’ betekent. Wijzer worden begint met het stellen van vragen, zoals de bovenstaande.

Na mijn studie filosofie heb ik mij gespecialiseerd in het werken met jongeren in het middelbaar onderwijs. Als remedial teacher bied ik onderwijs en begeleiding aan deze groep jongeren. Als praktisch filosoof voer ik gesprekken met volwassenen, die in welke fase van hun leven dan ook voor levensvragen komen te staan. Stilstaan bij die vragen is het begin van een zoektocht naar wijsheid. Deze zoektocht vindt plaats in gesprek met jezelf of met elkaar: de filosofische dialoog.

In het onderstaande kader kun je meer lezen over de geschiedenis van de filosofische praktijk.

(Ik ben deze website aan het verhuizen naar www.sebastiaandenuijl.nl)


Filosofische praktijk

De Duitse filosoof Gerd B. Achenbach opende in 1981 de eerste filosofische praktijk in Bergisch Gladbach. Bezoekers konden met hem een dialoog voeren over levensvragen. Achenbach begeleidde de bezoeker in het verrichten van onderzoek naar begrippen en in het verkrijgen van een doorleefd inzicht in de eigen levenssituatie. De bezoeker denkt in dialoog met de praktisch filosoof na over het levensvraagstuk om er meer over te weten te komen. Dit wijsgerig verlangen om te weten is de drijfveer achter het onderzoek dat in de spreekkamer plaatsvindt. De bezoeker kan daardoor buiten de spreekkamer op een betere manier met het levensvraagstuk omgaan. Het doel van het filosofisch onderzoek is dat we door wijzer te handelen ook gelukkiger mensen zullen worden.