Filosofische Praktijk Horizon

Filosofische Praktijk Horizon is een bureau voor onderwijskunde dat zich richt op de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en kinderen met bijzondere leerbehoeften in het voortgezet onderwijs. Deze begeleiding bestaat uit onderwijs in verschillende vakken en het aanleren van studievaardigheden. Daarnaast bied ik ondersteuning bij leerproblematiek ten gevolge van aandoeningen als autisme en dyslexie en voer ik gesprekken met ouders en kinderen over de persoonlijke ontwikkeling en individuele behoeften van het kind. Deze laatste component drukt de gedachte uit dat leren en leven met elkaar verbonden zijn en dat de leerbehoeften van een kind een plaats hebben in het geheel van zijn leven en groei naar volwassenheid.

Stel je voor dat je op een heuvel staat die uitkijkt over een bosrijk dal. De horizon begrenst het gebied dat je vanaf de heuvel kunt zien. Wanneer je op weg gaat merk je dat de horizon met je mee verandert en dat je dingen kan zien die je eerder nog niet zag. De bossen, bergen en dalen die eerst nog achter de horizon lagen worden nu zichtbaar. Je ontdekt dat er een rivier door het dal stroomt. Je volgt haar loop en komt in verschillende dorpen. Het gebied wordt je steeds bekender en vertrouwder naarmate je er langer doorheen reist.

De geestelijke horizon van een mens begrenst zijn kennis van de wereld en van zichzelf. Deze horizon is bij de geboorte nog heel beperkt. Maar door te leren en te leven breidt de horizon zich steeds verder uit. Wanneer je leert spreken, lezen en schrijven gaat er een wereld voor je open. Deze wereld ontvouwt zich zoals het licht van de zon in verschillende kleuren breekt. Je leert jezelf beter kennen en ontdekt waar je interesses liggen. Misschien kies je uiteindelijk voor een gebied waar je je het meest thuis voelt. Of je blijft een leven lang onderweg uit verlangen naar het geheel. De Duitse dichter Novalis (1772 – 1801) zegt dat dit laatste verlangen eigen is aan de filosofie: Die Philosophie ist eigentlich ein Heimweh, ein Trieb überall zu Hause zu sein.

Deze ervaring van leren als een onderweg zijn wil ik graag aan mijn leerlingen overdragen.

Deze website laat zich lezen als een boek. Onder Prakijk kun je meer lezen over mijn achtergrond en de vakken die ik aanbied. Onder Schrijven vind je mijn gedichten, essays en vertalingen.