Begeleiding

Vanuit mijn praktijk begeleid ik leerlingen met bijzondere leerbehoeften op de middelbare school. Ik werk met twee verschillende groepen jongeren. De eerste groep jongeren is vooral op zoek naar bijles in één of twee vakken. Ik geef vakinhoudelijke begeleiding in de schoolvakken filosofie, klassieke talen en wiskunde. Tijdens deze lessen werken we op een ambachtelijke manier aan de lesstof: veel oefenen en aandacht voor kennis én vaardigheden zijn een vast onderdeel van mijn lessen.

De tweede groep jongeren heeft behoefte aan langdurige begeleiding vanwege complexe problematiek en/of het risico op schooluitval. De oorzaak van de problemen die de jongere ondervindt is vaak een bijzondere conditie als hoogbegaafdheid, autisme of dyslexie. In deze pedagogische begeleiding werken we aan ontwikkeling op de gebieden organisatie, meedoen, zelfvertrouwen en autonomie. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan de ontwikkeling van studievaardigheden en de voorbereiding op toetsen en werkstukken. Ik vind het met name van belang dat de jongere zichzelf beter leert kennen en wijzer leert omgaan met het eigen unieke leerprofiel.