Even voorstellen

Ik ben Sebastiaan den Uijl. Sinds zes jaar werk ik als begeleider van middelbare scholieren met bijzondere leerbehoeften. Ook voer ik gesprekken met de jongere, ouders en collega’s op school. Wat maakt dat ik vooral deze jongeren in mijn praktijk begeleid? Dat is mijn wens dat ook deze getalenteerde jongeren tot hun recht komen. Ik bedoel daarmee dat zij hun talenten kunnen ontplooien en zo de kans krijgen om in de toekomst het leven te leiden dat zij wensen.

Na mijn studie aan de Universiteit Leiden (Literatuurwetenschap en Filosofie) bracht ik een studiejaar in Rome door. Tijdens dat jaar ontdekte ik dat het regulier onderwijs niet volledig aan mijn leerbehoeften had voldaan. Deze ontdekking was voor mij het begin van een zoektocht naar de behoeften van bijzondere leerlingen. Ik zie het nu als mijn taak om jongeren op de middelbare school te begeleiden en hen al vroeg bewust te maken van hun mogelijkheden.

Filosofie speelt een belangrijke rol in mijn leven. Filosofie of wijsbegeerte betekent onder andere: het verlangen om te weten te komen wat je nog niet weet. Dit verlangen uit zich door het stellen van vragen. Wie een vraag stelt, begeeft zich als het ware op een weg door het denken. Ik begeleid jongeren een stukje op hun levensweg en probeer hen te leren dat je door vragen te stellen jezelf en de wereld beter kunt leren kennen.

Naast de filosofie houd ik van schrijven en wandelen. Ook beoefen ik de Chinese bewegingskunst Tai Chi. Op onderstaande collage kun je een aantal dingen zien die voor mij belangrijk zijn: vriendschap, Griekenland, sport en natuur.