Even voorstellen

Mijn naam is Sebastiaan den Uijl, speciaal docent op het gebied van hoogbegaafdheid en bijzondere leerbehoeften. Mijn werk bestaat uit het begeleiden van jongeren op de middelbare school in verschillende vakken en bij het aanleren van studievaardigheden. Ook voer ik regelmatig gesprekken met leerlingen en ouders en maak ik gebruik van spelvormen om jongeren meer inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling.

Na mijn studie Literatuurwetenschap en Filosofie in Leiden bracht ik een studiejaar in Rome door. Tijdens dat jaar ontdekte ik dat het regulier onderwijs niet volledig aan mijn leerbehoeften had voldaan. Voor mij was dat het begin van een zoektocht naar de behoeften van hoogbegaafde studenten en leerlingen met leerproblemen. Terug in Nederland volgde ik eerst een opleiding op het gebied van filosofische gespreksvoering over levensvragen. Daarna begon ik bij Novilo in Utrecht aan een opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid en bijzondere leerbehoeften. In 2019 begon ik mijn eigen praktijk om kinderen met bijzondere leerbehoeften in het voortgezet onderwijs te begeleiden.

Ik geef vooral les in de vakken Filosofie, Klassieke Talen en Wiskunde. De begeleiding die ik in deze vakken geef varieert van korte trajecten om bijvoorbeeld een examen te halen of een achterstand weg te werken tot langdurige begeleiding van enkele jaren bij één vak. Naast deze begeleiding op vakinhoud begeleid ik ook kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie of autisme. In deze vorm van begeleiding ligt de nadruk op het aanleren van studievaardigheden en het leren omgaan met de beperking. Ook dit gebeurt in de context van verschillende schoolvakken, bijvoorbeeld door samen aan een verslag, een toets of een presentatie te werken.

De naam filosofische praktijk laat uitkomen dat filosofie een belangrijke rol speelt in mijn leven. Filosofie of wijsbegeerte betekent onder andere: het verlangen om te weten te komen wat je nog niet weet. Dit verlangen uit zich door het stellen van vragen. Wie vraagt gaat in het denken op weg naar het onbekende. Dat onbekende is niet alleen de leerstof, maar ook wijzelf. Mijn doel is om jongeren te helpen zichzelf beter te leren kennen, zodat zij hun eigen ontwikkeling ter hand kunnen nemen. Daarom moedig ik tijdens de lessen het stellen van vragen aan en is er ruimte voor gespreksvoering in de vorm van de filosofische dialoog.

Naast de filosofie houd ik van reizen en wandelen. Ook beoefen ik al weer enkele jaren Tai Chi. Op onderstaande collage kun je een aantal dingen zien die voor mij belangrijk zijn: vriendschap, filosofie, Griekenland, sport en kunst.