Gespreksvoering

Naast het begeleiden van jongeren voer ik gesprekken met de leerling, de ouders en collega’s op school. Met de leerling gaan deze gesprekken over de verschillende uitdagingen waar hij of zij op school voor komt te staan, over profiel- en studiekeuze en soms over filosofie en levensbeschouwing. Met de ouders spreek ik vooral over de ontwikkeling van hun zoon of dochter en over praktische zaken rond school. Soms is het ook nodig om samen op school om de tafel te gaan zitten. We kijken dan waar de jongere nu staat in zijn of haar ontwikkeling en welke mogelijkheden er zijn om verder te groeien.

Mijn achtergrond in de filosofische gespreksvoering blijkt uit deze gesprekken. Als praktisch filosoof heb ik ervaring met het voeren van gesprekken met volwassenen over complexe levensvraagstukken op het gebied van werk, relatie of zingeving.  Ook als (jong)volwassene ben je van harte welkom in mijn praktijk om in gesprek te gaan over een vraagstuk dat voor jou van belang is. Tijdens een reeks filosofische gesprekken leer je op een andere manier over het vraagstuk na te denken. Van belang is vooral de motivatie om meer te weten te komen over het probleem door erbij stil te staan.