Onderwijs

Vanuit mijn praktijk bied ik onderwijs aan in vakken die verband houden met de geschiedenis van de westerse filosofie: de klassieke talen, de wiskunde en de filosofie zelf.

Klassieke talen

De werken van de meeste filosofen vóór de achttiende eeuw zijn in het Grieks of het Latijn geschreven. Kennis van deze talen is daarom noodzakelijk om deze werken in het origineel te bestuderen. Natuurlijk kan een goede vertaling hier uitkomst bieden. Er is echter een belangrijker reden om kennis te nemen van de klassieke talen als je geïnteresseerd bent in de filosofie. De meeste grondbegrippen uit de westerse filosofie (rede, democratie, subject etc.) komen namelijk oorspronkelijk uit het Grieks en Latijn. Dat betekent dat wij in het westen denken in woorden die reeds lang geleden werden gemunt. Kennis van de klassieke talen helpt om de ontwikkeling van het westerse denken te volgen.

Wiskunde

De wiskunde wordt vanouds gezien als een voorbeeldige wetenschap als het gaat om helder en exact denken. Het is daarom niet verwonderlijk dat de eerste Griekse filosofen ook wiskundigen waren, zoals nog valt te zien aan de namen van enkele meetkundige stellingen (stelling van Pythagoras, stelling van Thales). Volgens Plato was de wiskunde een goede voorbereiding op filosofisch denken. Ook de door Aristoteles ontwikkelde logica zou een belangrijke rol gaan spelen in de geschiedenis van de westerse filosofie en wetenschap.

Filosofie

Het woord filosofie komt uit het Grieks en betekent ‘liefde voor wijsheid.’ Daaraan valt al te zien dat er met de filosofie iets bijzonders aan de hand is. Wijsheid hebben we namelijk niet op één bepaald gebied nodig, maar in heel ons leven. Daarom is de filosofie verweven met het geheel van ons leven en met de beslissingen die we daarin nemen. Filosoferen in praktische zin betekent dat we bewust op zoek gaan naar het goede handelen in elke situatie. Omdat het vaak helemaal niet duidelijk is wat goed handelen concreet inhoudt, zal iemand die filosofeert zichzelf aanwennen om vragen te stellen teneinde de eigen levenssituatie beter te begrijpen. Als je meer inzicht hebt in de situatie, zal je immers ook betere beslissingen kunnen nemen.