Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven voor de verschillende vormen van begeleiding en enkele algemene afspraken binnen de praktijk.

Tarieven

Vakinhoudelijke begeleiding € 66,00 / uur
Pedagogische begeleiding € 74,00 / uur
Filosofisch gesprek € 50,00
Schoolgesprek € 40,00
Verklaring € 40,00

 

Vakinhoudelijke begeleiding

Onder de vakinhoudelijke begeleiding valt begeleiding bij leerproblemen, remedial teaching en/of bijles in de vakken Wiskunde, Klassieke Talen of Frans.

Pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleiding richt zich op de behandeling van sociaal-emotionele problematiek en leer-, gedrags- of ontwikkelstoornissen.

Tarieven

De tarieven zijn inclusief voorbereiding, verslaglegging, reiskostenvergoeding en contact met ouders en leraren per telefoon of e-mail. Indien de bovenstaande tarieven voor de vakinhoudelijke of pedagogische begeleiding een belemmering vormen, laat dit dan bij aanmelding weten. We zoeken dan met elkaar naar een oplossing.

Duur van de lessen

Een les duurt minimaal één uur en maximaal twee uur. De duur van de lessen kan tijdens de begeleiding worden aangepast aan de behoefte van de leerling.

Aantal lessen

Het aantal lessen per week wordt aan het begin van de begeleiding vastgesteld. Het aantal lessen dat wordt afgenomen kan tussentijds worden aangepast aan de behoefte van de leerling.

Begin van de les

De les begint op de afgesproken tijd. Als de leerling zonder voorafgaande melding meer dan een kwartier te laat komt vervalt de les en worden de leskosten in rekening gebracht.

Locatie

De lessen vinden gewoonlijk plaats in de praktijk aan de Vlierboomsraat. In overleg zijn ook andere locaties mogelijk of kan de les online worden gevolgd.

Filosofische gesprekken

Voor (jong)volwassenen die onder begeleiding over een levensvraagstuk willen nadenken bied ik filosofische gesprekken aan. Elk gesprek duurt een uur. Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek maak je kennis met mij en met de socratische manier van gespreksvoering. Als de werkwijze je aanspreekt, kunnen we een vervolgafspraak maken.

Schoolgesprekken

Soms is het nodig dat ouders en school overleggen over de ontwikkeling van de leerling, al dan niet in aanwezigheid van het samenwerkingsverband. Voor een (online) gesprek waarbij school, ouders en begeleider aanwezig zijn geldt het bovenstaande tarief. Tussentijds overleg van de begeleider met de ouders of met school vindt in de regel telefonisch of per e-mail plaats en is kosteloos.

Verklaringen

Voor het opstellen van een verklaring of verslag van de begeleiding ten behoeve van een zorgverlener, de school van de leerling of het samenwerkingsverband geldt het bovenstaande tarief.

Vertrouwelijkheid

Tijdens de begeleiding werken we aan een vertrouwensband tussen de leerling en de begeleider. Zaken die in vertrouwen door de leerling worden gedeeld kan de begeleider slechts na toestemming van de leerling met school of ouders delen.

Opening en vakanties

De praktijk is geopend van de eerste week van september tot en met de laatste week van juli. Leerlingen kunnen ook in de schoolvakanties lessen afnemen, bijvoorbeeld om zich voor te bereiden op een proefwerk of (school)examen.