Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven voor de verschillende vormen van begeleiding en enkele algemene afspraken binnen de praktijk.

Tarieven

 

Bijles 24 euro / uur
Mentorlessen 26 euro / uur
Bijzondere begeleiding 28 euro / uur
Schoolgesprek 30 euro
Verslaglegging 40 euro

Vormen van begeleiding

Onder bijles valt begeleiding in de vakken Filosofie, Wiskunde of Klassieke Talen. De mentorlessen omvatten hulp bij studievaardigheden en schooltaken als het bijhouden van huiswerk. De bijzondere begeleiding is gericht op het leren omgaan met een bijzonder leerprofiel zoals hoogbegaafdheid, autisme of dyslexie.

Duur van de lessen

Een les duurt minimaal één uur en maximaal twee uur.  De duur van de lessen kan tijdens de begeleiding worden aangepast naar behoefte van de leerling.

Aantal lessen

Het aantal lessen per week wordt aan het begin van de begeleiding vastgesteld. Het aantal lessen dat wordt afgenomen kan tussentijds worden aangepast naar behoefte van de leerling.

Begin van de les

De les begint op de afgesproken tijd. Als de leerling zonder voorafgaande melding meer dan een kwartier te laat komt vervalt de les en worden de leskosten in rekening gebracht.

Locatie en reiskostenvergoeding

De lessen vinden gewoonlijk plaats in de centrale bibliotheek (Den Haag, Spui) of op de school van de leerling. In overleg zijn ook andere locaties mogelijk. Voor lessen die niet in de centrale bibliotheek plaatsvinden geldt bij een reisafstand die groter is dan 5,0 kilometer een reiskostenvergoeding van € 0,19 / km.

Schoolgesprekken

Soms is het nodig dat ouders en school overleggen over de ontwikkeling van de leerling, al dan niet in aanwezigheid van het samenwerkingsverband. Voor een (online) gesprek waarbij school, ouders en begeleider aanwezig zijn geldt het bovenstaande tarief. Tussentijds overleg van de begeleider met ouders of school vindt in de regel telefonisch of per e-mail plaats en is kosteloos.

Verslaglegging

Voor verslaglegging over de begeleiding van de leerling ten behoeve van een zorgverlener, school of samenwerkingsverband geldt het bovenstaande tarief.

Vertrouwelijkheid

Tijdens de begeleiding werken we aan een vertrouwensband tussen de leerling en de begeleider. Zaken die in vertrouwen door de leerling worden gedeeld kan de begeleider slechts na toestemming van de leerling met school of ouders delen.

Opening en vakanties

De praktijk is geopend van de eerste week van september tot en met de laatste week van juli. Leerlingen kunnen ook in de schoolvakanties lessen afnemen, bijvoorbeeld om zich voor te bereiden op een proefwerk of (school)examen.