Schrijven in het Grieks

Een goede manier om een taal onder de knie te krijgen is door veel te schrijven. Bij de klassieke talen kun je dan denken aan voorbeeldzinnen, waarmee je leert met welke naamvallen een bepaald werkwoord gaat. Zo kun je onthouden dat het werkwoord δίδωμι geven het lijdend voorwerp in de accusativus heeft en het meewerkend voorwerp in de dativus door er zelf een zin mee te maken: Ὁ πατὴρ τὸ μῆλον δίδωσι τῷ παιδί – De vader geeft de appel aan het kind. Als je een flashcard programma zoals Anki gebruikt om je woordenschat bij te houden, kun je de voorbeeldzin toevoegen aan de kaart waarop het werkwoord staat. Op die manier leer je de betekenis van een woord én de regels om het in een zin te gebruiken.

Een wat uitgebreidere oefening is de dubbele vertaling. Bij deze oefening vertaal je eerst een stukje Grieks in het Nederlands. Vervolgens vertaal je de Nederlandse tekst terug in het Grieks. Je kunt de Griekse tekst die je hebt geschreven ten slotte verbeteren met behulp van het origineel. Dit is een uitstekende manier om gevoel te krijgen voor de zinsbouw en om een actieve woordenschat te verwerven.

Literatuur

J.A. Nairn and G.A. Nairn, Greek through reading (London: Ginn and Company, 1953).