Vakken – Filosofie

Vakken – Filosofie

Het woord filosofie komt uit het Grieks en betekent liefde voor wijsheid. Maar wat is wijsheid eigenlijk? Dat is meteen een filosofische vraag! In de filosofie vragen we namelijk naar hoe de dingen werkelijk zijn.

De oudste Griekse filosofen vroegen zichzelf af in wat voor wereld zij leefden. Later, vanaf de tijd van Socrates, kwam het menselijk handelen meer in de belangstelling te staan. Socrates sprak voortdurend met mensen op de markt in Athene om hen ertoe te bewegen na te denken over hun leven. Als iemand het bijvoorbeeld belangrijk vond om zijn zonen moedig op te voeden, wat bedoelde hij dan eigenlijk met moed? Wat is rechtvaardigheid eigenlijk? Of wat betekent het om een goede vriend te zijn? Socrates ging in gesprek met anderen omdat hij het erg belangrijk vond om antwoorden op dit soort vragen te krijgen.

Wat heeft dat met wijsheid te maken? Als we goed weten hoe de dingen werkelijk zijn, kunnen we daar ook naar handelen. Vergelijk het maar met het doorkruisen van een donker woud. Als je de paden kent, gaat dat een stuk makkelijker dan wanneer je zomaar wat ronddwaalt. Echte kennis – bijvoorbeeld over wie je vrienden zijn en wie niet – zorgt er dus voor dat je wijzer kunt handelen.

Bij dit vak maak je aan de hand van het boek Trefpunt Plato een filosofische reis door de antieke wereld. Je leert de vroege en klassieke periode van de filosofie kennen, van Thales tot Aristoteles en van de zesde tot de vierde eeuw vóór Christus. Op een tweede reis ontdek je de wereld van het hellenisme, die na de veroveringen van Alexander de Grote ontstond uit de vermenging van de Griekse cultuur met oosterse culturen. Je volgt het ontstaan van de levensfilosofieën van het epicurisme en het stoïcisme. Ten slotte kom je meer te weten over de opkomst van het christendom en de ontwikkeling van het laatantieke denken tot aan de val van het West-Romeinse Rijk in de vijfde eeuw.